aktualizované: 18.10.2021 10:16:30

Veštenie   Numerológia     Magické úkony    Snímanie kliatieb a  porobení

 

 

 

 

 

Tarotové karty odostierajú závoj budúcnosti. Cez ne vidíme do diaľav budúceho života. Stojíme na rázcestí a karty nám dajú odpovede, ktorá cesta je tá správna. Vidíme cez ne prekrásne veci , ktoré nás čakajú, tak si na ne počkáme. Vidíme úskalia, prekážky a vieme sa na ne pripraviť, prípadne ich zjemniť alebo znegovať. Karty nám povedia, čoho sa máme vyvarovať a tak si dokážeme zmeniť osud.

Cena :

Výklad , numerológia , základné energetické čistenie cca 1 hod - 50.- EURO

 
Objednajte sa už dnes! Diskrétna pomoc pre Vás !

  

 

Klientov si objednávam na hodinu.

Pokiaľ má klient záujem o dlhší výklad (obsiahle rozobratie problému), je nutné to nahlásiť pri objednávaní vopred.

(všeobecný výklad - stručný životopis ,, minulosť, prítomnosť, budúcnosť ,, vzťahový výklad rodina, láska, atď., pracovný výklad prognózy do budúcna, kladné vlastnosti, záporné vlastnosti, otázky klienta)  

 

Čo je to Tarot

      Tarot je prastarý ezoterický systém, ktorého autorstvo bolo pripisované rôznym kultúram. Legendy hovoria, že autori Tarotu boli zasvätenci atlantskej civilizácie a slúžil ako kreslený odkaz. Vlastne Tarot je Kniha, učebnica mágie, v ktorej sú zhrnuté všetky poznatky tohto oboru. A samozrejme dá sa použiť aj na veštenie. Proste o tarote sa dá povedať, že je a je len na nás ako s ním budeme pracovať.

  

     Tarot prešiel v histórii ľudstva dlhou evolúciou a bol postupne upravovaný až do podoby, v ktorej ho poznáme dnes. Systém chápania jednotlivých obrazcov, ktorý je v súčasnej dobe najviac využívaný, vychádza z hebrejského ezoterického učenia – KABALY. Základným kameňom tohto učenia je Strom života, teda univerzálny obraz vesmíru, ktorý dokonale rezonuje so symbolikou tarotu.

  

    Pri oboznámení sa s balíčkom Tarotových kariet zistíme, že obsahujú 22 kariet Veľkej arkány, ktoré popisujú 22 prastarých obrazcov, ktoré sú po storočia odovzdávané z generácie na generáciu formou legiend, bájí a mýtov, takže sú všeobecne zrozumiteľné. Ďalej obsahuje 4x10 kariet Malej arkány, ktoré sú prisudzované štyrom živlom, formám energie, ktoré sa menia v  závislosti na stupni vývoja živlu. Ďalej sú 4x4 Dvorné karty, kde sa získa 4x4 osobných charakteristík chovania osôb, ktoré sa využívajú k vešteniu.

  

Podrobnejšie sa dá s touto tematikou oboznámiť v kurze výkladu Tarotových kariet, prípadne úplne podrobne v kurze mágie.

  

 

Prečo si nechať Tarot vyložiť?

    Tarot nám môže pomôcť nájsť riešenie v situácii, kedy sa potrebujeme rozhodnúť,ale nevieme ako na to. Chceme jedno a túžime po druhom. Máme v hlave otázky a nevieme odpovede. Rodina, známi Vám väčšinou poradia len to, čo by robili oni sami v danej situácii. Ale je ich odporučenie to správne? Odvíja sa od ich povahy,  nálad a iných faktorov. No niekedy ani nemôžeme pred nimi povedať, čo nás mučí v našom vnútri. Karty Vám dajú jednoznačnú neosobnú odpoveď na danú situáciu očistenú od všetkých úvah, kombinácií, citov a pod. Proste daná vec sa bude vyvíjať tak a tak bez ohľadu na to ako by sme to chceli. A dá sa riešiť tak a tak. Toto je vlastne význam samotného výkladu, že pomocou tarotových kariet sa získa jednoznačná odpoveď na danú otázku. Karty hovoria fakty ( je to tak a tak, dá sa s tým robiť to a to ) Potom už ostáva len postupovať podľa toho ako to navrhujú karty a hravo riešiť problémy.

  

Čo sa dozviete pri výklade :

    Tarotové karty hovoria to, čo by sa stalo, keby sme nič neurobili pre to, aby sa to nestalo. No pokiaľ si neurobíme výklad, nemôžme sa pripraviť na deje budúce. V priebehu hodiny sa dozviete odpovede na väčšinu Vašich otázok. Veľmi dôležitá je formulácia otázok, na nejednoznačné otázky príde nejednoznačná odpoveď. Niekedy sa dá konkrétny problém rozobrať do súboru otázok. Dá sa predvídať „zlé“ a automaticky dostať odpoveď ako sa mu vyvarovať. V problematike partnerských vzťahov sa ukážu úskalia a riešenia ako prekonať. Samozrejme aj všetky ostatné vzťahové veci sa dajú riešiť.(Chcete vedieť ,čo si myslí o Vás šéf, kolegyňa, atď. ?)

    

                                                                   Ako prebieha výklad:

      Na úvod výkladu sa venujem numerológii, v ktorej podľa dátumov narodenia vypočítam charakteristiky klienta a vzťahové súvislosti osôb v jeho okolí, na ktorých sa chce opýtať. Vyrátam osobné číslo klienta, prípadne iných osôb, priradím k danej tarotovej karte. Potom vykonám veľký všeobecný výklad (stručný životopis), kde klientovi poviem deje minulé v súvislostiach na prítomnosť a budúcnosť. Pokiaľ sa zhodneme, tak ďalej nasledujú konkrétne otázky klienta a k nim odpovede. Klient by si mal pripraviť dátum narodenia svoj, prípadne iných osôb. Ďalej by si mal pripraviť otázky, na ktoré chce odpovede  a to najlepšie v písomnej forme.

   

                                                              Ako často sa výklad vykonáva:

       Po prvom výklade ďalší sa má vykonať vtedy, keď sa uskutočnili predpovedané diania. Prípadne keď sa jedná o náhlu situáciu, ktorej vývoj je nutné predvídať. Samotný výklad ovplyvňuje dianie vecí, nakoľko vieme, že sa niečo stane a potrebujeme to riešiť, a preto nie je dobré zasahovať do toho, čo už raz bolo povedané. Ďalší výklad môže byť, ale klient by mal dať otázky iného druhu. Nie k veci, ktorá bola predpovedaná a sa ešte neuskutočnila.

 Na druhej strane som mal klientov, kde sa problém rozčlenil na drobné a postupne sa vec riešila cez Tarot  až  do úspešného konca. Ale to už treba riešiť osobne.

  

                                                                            Ako dlho trvá:

   Celý komplet trvá cca 1 - 2 hod v závislosti na počtu otázok a aj objednávky sa plánujú cca po hodine. Prípadné dlhšie výklady sa dajú objednať dopredu alebo sa dá pokračovať v druhom termíne.

   

                                                                             Tretia osoba:

      Nevadí mi tretia osoba pri výklade pokiaľ klient vie, že pred ňou môže odhaliť aj skryté tajomstvá. No skúsenosti hovoria, že nie je dobré všetko odhaliť pred svojim blízkym                                                                                           

Iné:

   Je veľa otázok, ktoré tu neboli zodpovedané. V prípade záujmu o iné otázky ma kontaktujte osobne:

 

 

bomagnus9@gmail.com

alebo telefonicky:  0910 444 450.

 

Na úvodnú stránku